Novi pravilnik i strategija za proizvođačke organizacije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kako bi olakšalo udruživanje proizvođača i kapacitiranje njihovih proizvođačkih organizacija, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija i ostalih oblika udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača.

Na temelju pozitivnih primjera u Europskoj uniji, u Ministarstvu smatraju da udruživanje proizvođača, s naglaskom na mala poljoprivredna gospodarstva koja nisu konkurentna po pitanju tehnologije i proizvodne kvantitete, u proizvođačke organizacije omogućava održivost proizvodnje, ravnopravnost na tržištu i ekonomsku isplativost.

Minimalni uvjeti i demokratičnost

Novim pravilnikom, između ostalog, precizirane su odredbe koje se tiču minimalnih uvjeta za priznavanje, definirane su statutarne odredbe koje bi trebale zagarantirati demokratičnosti i nediskriminaciju članova proizvođačke organizacije, a pobliže se referira i na trženje poljoprivrednih proizvoda putem proizvođačke organizacije što većeg obujma proizvodnje članova proizvođačke organizacije.

U izradi je praktični Vodič za proizvođačke organizacije, a za sve dodatne informacije zainteresirani se Ministarstvu mogu obratiti putem nove e-mail adrese PO.HR@mps.hr.

Usvojena Nacionalna strategija

Istovremeno, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja ove godine usvojila Nacionalnu strategiju za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem pružanja financijske potpore priznatim organizacijama proizvođača i njihovih udruženja u sektoru voća i povrća i osiguravanja provedbe njihovih operativnih programa.

Osim toga, Nacionalna strategija koncipirana je kao izvor smjernica za proizvođačke organizacije po pitanju mjera i aktivnosti koje treba uključiti u operativne programe, te elemenata za praćenje i evaluaciju tih operativnih programa. Svrha mjera i aktivnosti je povećanje konkurentnosti na polju tehnologije, investicija, istraživanja i razvoja. Strategijom su definirana tri ključna područja:

  • Tržišna orijentiranost, pozicioniranje i konkurentnost
  • Održiva proizvodnja i učinkovito upravljanje prirodnim resursima
  • Ublažavanje posljedica nepovoljnih tržišnih uvjeta i posljedica klimatskih promjena

Operativni program

Sam operativni program proizvođačke organizacije definiran je kao poslovni plan s detaljno objašnjenim mjerama i aktivnostima koje proizvođačka organizacija namjerava poduzeti kako bi postigla zadane ciljeve, a traje tri godine.

Operativni programi proizvođačkih organizacija financirat će se iz financijskog doprinosa članova ili same organizacije, od strane Europske unije te državnog proračuna.

Nacionalnu strategiju za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća možete preuzeti na ovoj poveznici.

(Ministarstvo poljoprivrede)

Legitiman, legalan i dobar vid udruživanja

„Novi Pravilnik je u skladu s ciljevima Ministarstva poljoprivrede da se ozbiljni proizvođači maslinovog ulja i maslinovih prerađevina udruže i imaju zajednički nastup prema trgovačkim lancima. Riječ je o isključivo komercijalnim udruženjima koji za rezultat moraju imati ekonomsku korist za sve uključene.

Moramo napraviti distinkciju da to nije udruga maslinara kao što je naša udruga maslinara koja za cilj ima edukaciju, promociju maslinarstva itd. i zbog naše prirode ne možemo se baviti komercijalnim djelatnostima. To je jedan drugi vid udruživanja koji je sasvim legitiman, legalan i dobar i smatramo da ima smisla da se oni koji se profesionalno bave time uključe u to. Koliko će koncept zaživjeti u Hrvatskoj ili ne primarno ovisi o tome koliko povjerenja mi imamo jedan u drugoga i imamo li dovoljno profesionalnih proizvođača, ali to ćemo vidjeti s rezultatima natječaja.

S obzirom da u Udruzi maslinara Kaštela „Mastrinka“ prevladavaju manji proizvođači nismo se detaljnije bavili navedenom tematikom.“

Goran Pavlov, predsjednik UMK Mastrinka

 

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!