Novosti | Plan razvoja ekološke poljoprivrede

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede za razdoblje od 2023. do 2030.godine predstavljen je na nedavno održanima 2. Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.  Prvih pet točaka dokumenta će biti usmjerene na analizu trenutnog stanja i ciljeve, odnosno provest će se analiza trenutnog stanja i SWOT analiza, te predstaviti vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030. godine, ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti za razvoj ekološke poljoprivrede.

Preostalih pet točaka će se odnositi na konkretne mjere i financijske planove, što podrazumijeva mjere za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost Nacionalnog akcijskog plana s drugim dokumentima na europskoj i nacionalnoj razini, financiranje, terminski plan i okvir za praćenje i vrednovanje.

Iz Ministarstva poljoprivrede doznajemo da je do sada provedena analiza trenutnog stanja ekološkog sektora u Hrvatskoj.  Proizvođači i potrošači su ispunjavanjem anketa doprinijeli  analizi. U tijeku su radionice koje uključuju sve dionike u sektoru. Jedna od radionica je održana na nacionalnoj razini. Sve relevantne institucije u ekološkom sektoru su tada sudjelovale.

Trenutno se održavaju regionalne radionice s proizvođačima i jedinicama lokalne samouprave. Ministarstvo provodi radionice kako bi upoznalo dionike s rezultatima analize stanja ekološkog sektora u Hrvatskoj. Još jedan od ključnih ciljeva radionica je dobiti povratnu informaciju dionika u sektoru o izrađenoj SWOT analizi i čuti od prisutnih prijedloge mjera za koje smatraju da bi bile od koristi daljnjem razvoju ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj. Dokument će biti dostupan široj javnosti putem sustava e-savjetovanja.

Iz novog broja časopisa Maslinar

Previous slide
Next slide