Novosti | Plan razvoja ekološke poljoprivrede

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede za razdoblje od 2023. do 2030.godine predstavljen je na nedavno održanima 2. Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.  Prvih pet točaka dokumenta će biti usmjerene na analizu trenutnog stanja i ciljeve, odnosno provest će se analiza trenutnog stanja i SWOT analiza, te predstaviti vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030. godine, ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti za razvoj ekološke poljoprivrede.

Preostalih pet točaka će se odnositi na konkretne mjere i financijske planove, što podrazumijeva mjere za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost Nacionalnog akcijskog plana s drugim dokumentima na europskoj i nacionalnoj razini, financiranje, terminski plan i okvir za praćenje i vrednovanje.

Iz Ministarstva poljoprivrede doznajemo da je do sada provedena analiza trenutnog stanja ekološkog sektora u Hrvatskoj.  Proizvođači i potrošači su ispunjavanjem anketa doprinijeli  analizi. U tijeku su radionice koje uključuju sve dionike u sektoru. Jedna od radionica je održana na nacionalnoj razini. Sve relevantne institucije u ekološkom sektoru su tada sudjelovale.

Trenutno se održavaju regionalne radionice s proizvođačima i jedinicama lokalne samouprave. Ministarstvo provodi radionice kako bi upoznalo dionike s rezultatima analize stanja ekološkog sektora u Hrvatskoj. Još jedan od ključnih ciljeva radionica je dobiti povratnu informaciju dionika u sektoru o izrađenoj SWOT analizi i čuti od prisutnih prijedloge mjera za koje smatraju da bi bile od koristi daljnjem razvoju ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj. Dokument će biti dostupan široj javnosti putem sustava e-savjetovanja.

Iz novog broja časopisa Maslinar

Previous
Next
Previous
Next