Objavljen Javni poziv za odabir područja za komasaciju

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u utorak, 27. prosinca 2022., Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kojima prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za komasaciju prema odredbama Zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.

 

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza. Time se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji i stavlja se u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Javnim pozivom prema Programu komasacije se planira provesti do 2026., u približnom iznosu od 300 milijuna kuna, pri čemu je 250 milijuna kuna osigurano iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 50 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava, a uključivat će najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine donesen je u skladu s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost 2021. – 2026., kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“

 

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva.

Previous slide
Next slide