Odaberite pravu pumpu za navodnjavanje

Postoje brojni modeli pumpa koji se koriste u sistemima navodnjavanja. Najvažniji faktori koji određuju odabir pumpe su izvor vode, udaljenost tj. razlika u visini položaja stabala maslina od izvora vode, izvor energije, te veličina i stupanj zrelosti nasada.

 

Iz časopisa Maslinar, lipanj 2018.

Previous slide
Next slide