Ojačajmo imunitet maslina Bio Plantella Vitom

Na mnogim sortama maslina vidimo znakove prisutnosti paunovog oka a kod nekih sorata i olovnu bolest. Ako nismo tretirali masline bakrenim preparatima nakon berbe, na osjetljivim sortama je gljivična bolest prisutna. Kada je zaraza uzela maha moramo biti pažljivi u korištenju bakrenih pripravaka u rano proljetnom tretiranju. Kod jake zaraze ako primijenimo bakar u preporučenoj dozi može se dogoditi da maslina odbaci veliku količinu lista, a defolijacija u ovo vrijeme negativno utječe i na formiranje rese tako da trebamo pripaziti na imunitet kompletnog stabla. Osim toga i nagle promjene dnevnih temperatura loše utječu na vitalnost biljaka.

Aminokiseline iz Bio Plantella Vite jačaju maslinu i mediteranske voćke

Biostimulatori, kao što je Bio Plantella Vita mogu znatno pomoći u ovakvim trenutcima.
Sadrži vitamine, huminske i aminokiseline. Primjenom ovog tekućeg gnojiva na mediteranskim voćkama (maslina, smokva, vinova loza ali i na drugim biljkama)
pomažemo da voćke lakše podnesu stresne situacije (defolijaciju, sušu, vjetrove, nagle promjene temperature, ..) a jača se i otpornost na bolesti kao što su paunovo oko i olovna bolest. Bio Plantella Vita vitaminski je kompleks koji pospješuje rast i razvoj korijenja, utječe na kvalitetniji, zdraviji i veći urod. Najbolje je Bio Plantella Vitu primijeniti folijarno 250-300 ml na 100 l vode a kod navodnjavanja 3-4 l/ha.

Kako pratiti prisustvo štetnika?

Moramo znati prepoznati štetnike maslina i smanjiti njegovu brojnost. Najjednostavnije je na grane maslina objesiti Bio Plantella Žute ljepljive ploče a njima pratimo let i prisustvo štetnika u masliniku.

Postavljanjem većeg broja ploča po stablu možemo znatno utjecati na smanjenje populacije raznih letećih štetnika. Ako je uočena veća brojnost tretiramo
dozvoljenim sredstvima. Pogrešno je koristiti insekticide prije nego smo zabilježili veći broj štetnika u masliniku.

Bio Plantella Žute ljepljive ploče s brižno odabranom nijansom žute boje nezaustavljivo privlače brojne biljne štetnike kao što su maslinova muha, trešnjina muha, voćna osa i slične. Kada se štetnik približi ploči, zalijepi se na premaz entomološkog ljepila. Jednostavnu primjenu omogućuju i žičice (koje se nalaze u pakiranju) kojima se ploče objese na stablo masline. Žute ploče zaštićene su papirom kojeg pri vješanju na stablo treba odstraniti.

Prijetnja od maslinove muhe Bactrocera oleae u nadolazećem periodu je velika i može napraviti ogromne štete na plodovima masline. Važno ju je prepoznati i pratiti njezinu brojnost. Maslinova muha ima najčešće tri generacije, a razvoj joj ovisi o temperaturi, vlazi zraka ali i o osjetljivosti pojedine sorte. Prva generacija maslinova muhe se najčešće pojavlja početkom lipnja i važno ju je tada primijetiti i spriječiti njezino razmnožavanje. Zato je jako bitno, da Bio Plantella žute ljepljive ploče pravovremeno objesimo na masline.

VAŽNO!!! Pratite i prisutnost maslinovog svrdlaša Rhynchites cribripennis na žutim pločama

Pratite naše savjete na novoj web stranici Plantella.hr, a za savjet nam pišite i šaljite fotografije svojih maslinika na milica.sekulic@unichem-agro.hr.

Stručni savjetnik za Plantellu Unichem Agro Milica Sekulić

Iz  69. broja časopisa Maslinar.

Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous slide
Next slide