Oleum maturum – ulje od crnih maslina

Oleum maturum je ulje koje je dobiveno preradom crnih maslina, na granici današnjih vrijednosti kvalitete jestivosti, a okus ulja bio je na pokvarene plodove masline. U ishrani su ga koristili gotovo svi Rimljani.

 

Iz knjige Ekološki uzgoj maslina

Previous
Next
Previous
Next