Osica uništava muhu, a bubamara uši

Dr.sc. Kristijan Franin piše o korisnim kukcima u masliniku, poput bubamara, stjenica, mrava, osica i drugih koji uništavaju najvažnije maslinine štetnike

Osim štetnika koji su svakome maslinaru dobro poznati, u maslinicima obitava i veliki broj korisnih, manje poznatih vrsta kukaca tzv. prirodnih neprijatelja. Nazivamo ih korisnima jer se hrane štetnim vrstama, dakle smanjuju njihovu brojnost, a dijelom i nastanak šteta.

Predatori i parazitoidi
Korisne kukce dijelimo u dvije skupine, a to su predatori i parazitoidi. Predatori su organizmi koji uhvate svoj plijen ubiju ga i pojedu dok parazitoidi imaju našto drugačiji način ishrane. Naime, parazitoidi, a to su najčešće različite vrste osica odlažu jaja u ili na tijelo svoje žrtve. Iz jaja se zatim razviju njihove ličinke koje se hrane domaćinom i uzrokuju njegovo ugibanje. Brojne su vrste do danas opisane u biološkoj metodi zaštite od ekonomski značajnih štetnika masline kao što su; mrežokrilke, božje ovčice (bubamare), mekokošci, trčci, predatorske stjenice, osolike muhe, parazitske osice i druge.

Pretpostavka za opstanak korisnih vrsta u masliniku je postojanje njihova stanište i prisutnost plijena. Osim toga i tehnologija proizvodnje ima ujtecaj na prisutnost prirodnih neprijatelja (obrada tla, zatravljenost površine, navodnjavanje i svakako upotreba kemijskih sredstava za zaštitu bilja). Nažalost zbog neinformiranosti, neznanja, ali i nemara ovi kukci iako korisni često stradavaju.

Među predatorima u maslinicima su najzastupljeniji predstavnici porodice Coccinellidae poznatiji kao bubamare. Predatori su i ličinke i odrasli kukci. Najčešće se hrane lisnim i štitastim ušima, a značajni su grabežljivci maslinina medića (Saissetia oleae). Navedeni kukci se hrane jajima i ličinkama štetnika. Prema literaturnim podacima, kao i podacima vlastitih istraživanja najzastupljenije vrste u maslinicima su: Exochomus quadripustulatus, Chilorus bipustulatus ali i predstavnici roda Scymnus. Druga skupina su Chrysopidae ili mrežokrilke. Mrežokrilke se hrane jajima i gusjenicama maslinina moljca (Prays oleae). Prema nekim podacima mrežokrilke mogu značajno smanjiti populaciju moljca, i to posebno karpofagne ili plodne generacije.

Ulomak teksta iz 45. broja časopisa Maslinar.

Novi Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous slide
Next slide