OSICA UNIŠTAVA MUHU, A BUBAMARA UŠI

Dr.sc. Kristijan Franin piše o korisnim kukcima u masliniku koji uništavaju najvažnije maslinine štetnike.

Osim štetnika koji su svakome maslinaru dobro poznati, u maslinicima obitava i veliki broj korisnih, manje poznatih vrsta kukaca, tzv. prirodnih neprijatelja. Nazivamo ih korisnima jer se hrane štetnim vrstama, dakle smanjuju njihovu brojnost, a dijelom i nastanak šteta.

Korisne kukce dijelimo u dvije skupine, a to su predatori i parazitoidi. Predatori su organizmi koji uhvate svoj plijen, ubiju ga i pojedu, dok parazitoidi imaju našto drugačiji način ishrane. Naime, parazitoidi, a to su najčešće različite vrste  osica, odlažu jaja u ili na tijelo svoje žrtve. Iz jaja se zatim razviju njihove ličinke koje se hrane domaćinom i uzrokuju njegovo ugibanje. Brojne su vrste do danas opisane u biološkoj metodi zaštite od ekonomski značajnih štetnika masline, kao što su mrežokrilke, božje ovčice (bubamare), mekokošci, trčci, predatorske stjenice, osolike muhe, parazitske osice i druge.

Pretpostavka za opstanak korisnih vrsta u masliniku je postojanje njihova stanište i prisutnost plijena. Osim toga, i tehnologija proizvodnje ima ujtecaj na prisutnost prirodnih neprijatelja (obrada tla, zatravljenost površine, navodnjavanje i svakako upotreba kemijskih sredstava za zaštitu bilja). Nažalost, zbog neinformiranosti, neznanja, ali i nemara ovi kukci, iako korisni, često stradavaju.

Među predatorima u maslinicima su najzastupljeniji predstavnici porodice Coccinellidae poznatiji kao bubamare. Predatori su i ličinke i odrasli kukci. Najčešće se hrane lisnim i štitastim ušima, a značajni su grabežljivci maslinova medića (Saissetia oleae). Navedeni kukci se hrane jajima i ličinkama štetnika. Prema literaturnim podacima, kao i podacima vlastitih istraživanja najzastupljenije vrste u maslinicima su: Exochomus quadripustulatus, Chilocorus bipustulatus ali i predstavnici roda Scymnus. Druga skupina su Chrysopidae ili mrežokrilke. Mrežokrilke se hrane jajima i gusjenicama maslinova moljca (Prays oleae). Prema nekim podacima, mrežokrilke mogu značajno smanjiti populaciju moljca, i to posebno karpofagne ili plodne generacije.

Više u časopisu Maslinar broj 45, travanj 2017.

Previous
Next
Previous
Next