Ovo je najskuplja gnojidba masline

Niže zimske temperature utječu na mirovanje procesa u stablu masline te štetnika čije je prezimljavanje ovisno o intenzitetu i duljini trajanja nižih temperatura. Dolaskom proljeća budi se priroda, pa time i fiziološki procesi u stablu masline te štetnici koji su tijekom zime mirovali.

Gnojidba

Ukoliko nije provedena u periodu duljem od tri godine, prije provedbe gnojidbe putem tla, potrebno je provesti analizu tla kako bi se utvrdila opskrbljenost biljnim hranjivima. Najskuplja gnojidba je gnojidba „na pamet“, jer je moguće da tlu dodajemo hranjivo kojeg već ima u dovoljnim količinama. Pouzdaniju informaciju od analize opskrbljenosti hranjivima u tlu moguće je dobiti na temelju analize biljnog materijala odnosno listova masline.

Tijekom proljeća preporuča se provesti prihranu maslina gnojivima koja u sebi imaju viši udio dušika, jer tijekom proljetnog vegetativnog porasta maslina koristi najveće količine ovog makroelementa. Primjenu dušičnih gnojiva moguće je provesti na dva načina: putem tla te folijarno, odnosno tretiranjem listova maslina i ulaskom hranjiva u biljno tkivo putem lista. Folijarna primjena je samo dopunska gnojidba i ne može nadomjestiti osnovnu gnojidbu preko tla.

Prije cvatnje maslina folijarno se preporuča primijeniti mikroelement bor koji pospješuje zametanje plodova. Bor je slabo mobilan u biljci te ukoliko se gnojivo primijeni putem tla, trebalo bi više vremena da dođe u područje gdje ga cvjetovi i plodovi masline trebaju, odnosno u krošnju. Zbog toga folijarna primjena bora daje brže i bolje rezultate, od primjene  putem tla. Prema rezultatima istraživanja folijarna primjena bora tri puta prije cvatnje rezultirala je dvostruko većim brojem plodova u odnosu na kontrolna stabla maslina, odnosno stabla na kojima folijarna gnojidba nije primijenjena.

Ulomak teksta iz časopisa Maslinar br. 80. Novi časopis Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Za više maslinarskih savjeta i novosti kupite Maslinarski paket

 

Previous slide
Next slide