Panj je jedan od najvažnijih dijelova stabla

Jedan od najvažnijih dijelova stabla koji se razvija dvadesetak centimetara na površini pa sve do vrata glavnih žila pod zemljom na kojem se formiraju guke je panj.

 

Iz knjige Ekološki uzgoj maslina

Previous
Next
Previous
Next