Panj je jedan od najvažnijih dijelova stabla

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jedan od najvažnijih dijelova stabla koji se razvija dvadesetak centimetara na površini pa sve do vrata glavnih žila pod zemljom na kojem se formiraju guke je panj.

 

Iz knjige Ekološki uzgoj maslina

Previous
Next
Previous
Next