PAUNOVO OKO I NISKE TEMPERATURE

Uvjeti za razvoj paunovog oka u nekim maslinicima povoljni su gotovo čitavu godinu, pa na takvim lokacijama treba prilagoditi zaštitu i prihranu maslina i paziti na klimatske uvjete.

U periodu vegetacije i razvoja ploda maslina, naročito od rujna do berbe AGROCHEM već nekoliko godina koristi proizvod KENDAL, biostimulator biljnog porijekla koji značajno podiže otpornost masline na paunovo oko. KENDAL nema karence i idealan je za amatersku uporabu.

Tretiranjem maslinika u listopadu i studenom, prije kiše, ispitano je u praksi korištenje bakrenog pripravka Neoram WG, koji u Hrvatskoj po novoj registraciji ima karencu od samo 15 dana za uporabu u maslinarstvu. Treba napomenuti kako su karence bakrenih fungicida u Hrvatskoj do nedavno bile duge (56 dana), stoga se do sada nisu provodila suzbijanja paunovog oka i do dva mjeseca prije berbe. KENDAL TE novi je proizvod, kombinacija bakra i sistemičnih komponenti. Potpuno je prirodnog podrijetla i dozvoljen hobistima, kao i profesionalnim maslinarima. Ako ga koristimo nakon berbe i nakon rezidbe, osim odlične zaštite od paunovog oka KENDAL TE hrani maslinu i bolje je priprema za zimu, a u proljeće joj daje potrebna hranjiva za dobar početak vegetacije. NEORAM WG i KENDAL TE imaju dozvolu za primjenu i u ekološkoj proizvodnji. Stručnjaci Instituta za jadranske kulture su ispitivali moguće ostatke bakra u ulju dobivenog preradom maslina, koje su višekratno tretirane bakrenim fungicidom Neoram WG prije berbe. Rezultati su pokazali da čak i nakon tri jesenska tretiranja Neoramom WG, nema nedozvoljenih ostataka bakra u ulju, što potvrđuje službenu karencu u EU.

Oštećenja od niskih temperatura najviše se vide u maslinicima koji su kasno u jesen gnojeni dušičnim gnojivima. Kako su masline pretrpjele znatan stres, već prije početka nove vegetacije najbolje ćemo im pomoći folijarnom primjenom prirodnih biostimulatora kakav je MEGAFOL. MEGAFOL je biostimulator biljnog porijekla koji na potpuno prirodan način djeluje antistresno, pojačava rast i razvoj biljaka i povećava prinose. MEGAFOL djeluje vrlo brzo i maslina ga preko lista potpuno usvaja. Zato se može primjenjivati dva puta prije cvatnje kako bi se osiguralo dovoljno energije za cvatnju i oplodnju. MEGAFOL se koristi u veljači i ožujku, prskanjem cijele krošnje sa 30 ml / 10 l vode Masline se prskaju i nakon zametanja plodova, a prskanje se ponavlja sa svakom zaštitom od maslinine muhe ili svrdlaša. U slučaju oštećenja od mraza, MEGAFOLom se prska odmah nakon stresnog događaja ili čak prije niskih temperatura.

Igor Gomezelj dipl.ing.agr. MBA, AgroChem Maks, www.agrochem-maks.com, GSM:+385 98 9980627

Previous slide
Next slide