PAUNOVO OKO U KOTLINAMA I NA OSJETLJIVIM SORTAMA

Ova bolest već je stari znanac u našim maslinicima. Sada se vide greške u sadnji nekih maslinika u smislu izbora lokacije i sorti, pa je tako vidljivo da su maslinici u kotlinama, gdje nema strujanja zraka, na tlima koja su hladnija i vlažnija, osobito napadnuti paunovim okom i nikako da je se riješe. Ako su na takvim položajima sađene i osjetljivije sorte (oblica, levantinka, drobnica, ascolana tenera), problem je još veći. Nema druge nego stabla dobro rezidbom prorijediti i prozračiti. Krošnju podignuti od tla da se omogući strujanje i u donjoj zoni koja je najviše napadnuta. Iza rezidbe veće rane premazati voćarskim voskom, a alat dezinficirati. Krošnje dobro oprskati sredstvima na bazi bakra, i prema potrebi kroz travanj i do cvatnje jednim od fungicida koji su u novije vrijeme registrirani za suzbijanje paunovog oka (na bazi tebukonazola + trifloksistrobina, krezoksim metila i difenkonazola). Po potrebi će i kasnije trebati uključiti prskanja s obzirom na vremenske prilike, iako, ako krajem proljeća i u ljeto nastupi nešto suši period s višim temperaturama, tada se bolest više ne bi trebala širiti.

Više u časopisu Maslinar broj 33, travanj 2015.

Previous
Next
Previous
Next