PAUNOVO OKO U KOTLINAMA I NA OSJETLJIVIM SORTAMA

Ova bolest već je stari znanac u našim maslinicima.

Sada se vide greške u sadnji nekih maslinika u smislu izbora lokacije i sorti, pa je tako vidljivo da su maslinici u kotlinama, gdje nema strujanja zraka, na tlima na koja su hladnija i vlažnija, osobito napadnuti paunovim okom i nikako da je se riješe. Ako su na takvim položajima sađene i osjetljivije sorte (oblica, levantinka, drobnica, ascolana tenera), problem je još veći. Nema druge nego stabla dobro rezidbom prorijediti i prozračiti. Krošnju podignuti od tla da se omogući strujanje i u donjoj zoni koja je najviše napadnuta. Iza rezidbe veće rane premazati voćarskim voskom, a alat dezinficirati.

više u časopisu Maslinar broj 33, travanj 2015.

Previous slide
Next slide