Plastika samo za transport ulja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Transport dobivenog ulja od uljare do skladišta mora se obaviti odmah po završetku prerade i u tu svrhu ulje se može kratko vrijeme pohraniti u plastičnim kantama. Odmah po završetku transporta ulje je potrebno preliti u inoks spremnik. Plastična ambalaža ima izrazito negativan utjecaj na kvalitetu ulja, budući da se radi o materijalu koji lako privlači i otpušta mirise i propustan je za svjetlost pa tako nepovratno narušava kvalitetu ulja.

 

Iz časopisa Maslinar, br. 54.

Previous
Next
Previous
Next