Plastika samo za transport ulja

Transport dobivenog ulja od uljare do skladišta mora se obaviti odmah po završetku prerade i u tu svrhu ulje se može kratko vrijeme pohraniti u plastičnim kantama. Odmah po završetku transporta ulje je potrebno preliti u inoks spremnik. Plastična ambalaža ima izrazito negativan utjecaj na kvalitetu ulja, budući da se radi o materijalu koji lako privlači i otpušta mirise i propustan je za svjetlost pa tako nepovratno narušava kvalitetu ulja.

 

Iz časopisa Maslinar, br. 54.

Previous
Next
Previous
Next