POLA MILIJUNA KUNA ZA OBNOVU ULJARE NA OTOKU KAPRIJE

Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je sporazum s Gradom Šibenikom o financiranju programa obnove uljare i zavičajnog muzeja na otoku Kaprije u vrijednosti od 500.000,00 kuna.

Tim sredstvima će se obnoviti zgrada uljare, nabaviti postrojenja za preradu maslina te obnoviti i urediti zavičajni muzej za maslinarstvo i ribarstvo na otoku Kaprije. Uređenje uljare i cijelog sustava za prijem maslina i njihovu pravovremenu preradu olakšat će revitalizaciju proizvodnje maslinovog ulja na tom otoku. Uljaru će koristiti tamošnji poljoprivrednici, maslinari, okupljeni u Udrugu maslinara i magunjara.

Previous
Next
Previous
Next