POLJOPRIVREDNICI ĆE SE NAGRAĐIVATI ZA POŠUMLJAVANJE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na konferenciji “Naše šume, naša budućnost”Phil Hogan, povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj EU, najavio je potencijalnu inicijativu za poticanje država članica na postizanje ambicioznih ciljeva ekološke politike u prijedlozima Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine. Inicijativa predlaže nagrađivanje poljoprivrednika plaćanjem za pošumljavanje jednog hektara.

Phil Hogan, Miguel Arias Cañete i Neven Mimica raspravljali su na konferenciji o doprinosu šumarskog sektora u borbi protiv klimatskih promjena i inovacijama, radnim mjestima i razvoju.

Povjerenik Hogan najavio je ideju o inicijativi “1 hektar”, koja bi bila podržana kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP). U skladu s budućim strateškim planovima ZPP-a, države članice imat će mogućnost nagraditi poljoprivrednike plaćanjem po poljoprivrednom gospodarstvu za pošumljavanje jednog hektara. Ovo pošumljavanje treba biti učinjeno na način koji je prihvatljiv za biološku raznolikost, doprinoseći klimatskim i ekološkim ciljevima.

Ta se inicijativa može programirati putem sredstava za ruralni razvoj i mogla bi pomoći državama članicama u ispunjavanju njihovih ciljeva u pogledu klime i biološke raznolikosti. To bi bio još jedan praktičan primjer kojim poljoprivrednici pružaju javna dobra uz javnu potporu.

Takva inicijativa mogla bi značajno doprinijeti stvaranju vrijednih usluga ekosustava, kao što su zadržavanje vode, kontrola poplava i erozije tla.

Povjerenik Hogan potaknuo je države članice da prihvate ovu inicijativu jer bi to doprinijelo postizanju ekoloških ciljeva i pomoglo u očuvanju naših javnih dobara, uključujući šume: “Budućnost ZPP-a pruža priliku, ali politička volja za provedbu ove inicijative mora doći od država članica.”

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!