Pomozite maslini primjenom biostimulatora

Specijalni pripravak megafol obnavlja vegetaciju u maslinicima i priprema masline za cvatnju i oplodnju.

Maslina je dokazala da može uspijevati i na položajima u zaleđu Dalmacije, kao i na područjima uz more gdje zima zna biti čudljiva i hladna. Masline su, ovisno o sortama i položajima na kojima rastu, u nekim sezonama izložene niskim temperaturama. Oštećenja od niskih temperatura najviše se vide na mladim izbojima u maslinicima koji su kasno u jesen gnojeni dušičnim gnojivima. Kako masline trpe znatan stres od niskih temperatura, ali i od paunovog oka, već na početku nove vegetacije najbolje ćemo im pomoći folijarnom primjenom prirodnih biostimulatora kakav je MEGAFOL. MEGAFOL je biostimulator biljnog porijekla koji na potpuno prirodan način djeluje antistresno, pojačava rast i razvoj biljaka i povećava prinose. MEGAFOL je u potpunosti proizveden od biljnih sirovina i siguran je za korisnike, tretirane kulture i okoliš. Ovaj biostimulator sadrži aminokiseline isključivo biljnog porijekla za razliku od drugih biostimulatora na tržištu koji su kombinacija aminokiselina biljnog i životinjskog porijekla. MEGAFOL djeluje vrlo brzo i maslina ga preko lista potpuno usvaja. Zato se može primjenjivati dva puta prije cvatnje kako bi se osiguralo dovoljno energije za cvatnju i oplodnju. MEGAFOL se koristi prskanjem cijele krošnje sa 20-30 ml / 10 l vode Masline se prskaju i nakon zametanja plodova, a prskanje se ponavlja sa svakom zaštitom od maslinine muhe ili svrdlaša. U slučaju oštećenja od tuče, dugotrajne suše ili mraza, MEGAFOLom se prska odmah nakon stresnog događaja ili čak prije niskih ili izrazito visokih temperatura. U srpnju i kolovozu, kada nastupi prava suša, folijarni tretman MEGAFOLOM odlično djeluje na plodove i stablo masline. Zašto treba koristiti MEGAFOL nakon šteta od paunovog oka? Zbog loših vremenskih uvijeta u jesen 2019. godine izuzetno jak napad paunovog oka u obalnom području loše je utjecao na kondiciju maslina. Za obnavljanje lisne mase u maslinicima pogođenim paunovim okom potrebno je dodatno prihranjivati masline preko lista i čuvati plod i lisnu masu od svih stresnih situacija. Zato je MEGAFOL posebno važan u vrijeme rasta ploda i u ljetnim mjesecima.

PREPORUKE IZ PRAKSE – MEGAFOL treba koristiti:
– u slučaju nepovoljnih uvjeta ili velike opasnosti od biljnih bolesti – posebice paunovog oka
– u nasadima koji imaju ograničenu dostupnost vode ili trpe sušu
– u maslinicima koji su stradali od niskih temperatura ili paunovog oka!

Igor Gomezelj dipl.ing.agr. MBA, AgroChem Maks

www.agrochem-maks.com

Previous slide
Next slide