Povlači se devet sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 9 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/18 i provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/17 o neproduljenju odobrenja aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil, koje su stupile na snagu 16. siječnja 2020. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5, G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440, temeljem navedenih Uredbi, ukinute su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 16. 2. 2020.

Sukladno rješenjima o ukidanju registracija, na tržištu Republike Hrvatske je dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5, G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440 do 16. 3. 2020., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 16. 4. 2020.

Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
DURSBAN E-48 Klorpirifos UP/I-320-20/97-01/228 Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.
NUFOS Klorpirifos UP/I-320-20/04-01/68 Cheminova A/S
KENTAUR 5 G Klorpirifos UP/I-320-20/12-01/106 Cheminova A/S
NURELLE D Cipermetrin, Klorpirifos UP/I-320-20/09-01/472 Arysta Lifescience Benelux Sprl
CHROMOREL-D Cipermetrin, Klorpirifos UP/I-320-20/09-01/503 Arysta Lifescience Benelux Sprl
PYRINEX 48 EC Klorpirifos UP/I-320-20/09-01/496 Nufarm GmbH & Co KG
PYRINEX 250 CS Klorpirifos UP/I-320-20/09-01/495 ADAMA Makhteshim Ltd.
RELDAN 22 EC Klorpirifos-metil UP/I-320-20/14-01/317 Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.
DASKOR 440 Cipermetrin, Klorpirifos-metil UP/I-320-20/17-03/360 Arysta Lifescience Benelux Sprl

Navedene Provedbene uredbe možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi – klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku:
http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Previous slide
Next slide