Pratite štetnike

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sredinom kolovoza treba se intenzivnije pratiti drugi napad maslinove muhe koji uzrokuje smanjenje kvalitete masinovog ulja i opadanje plodova.

Osim muhe, krajem mjeseca javlja se i maslinov medič trećeg razvojnog stadija, iz kojeg se razvijaju gljive čađavice.

 

Iz časopisa Maslinar dvobroj 58/59, lipanj/kolovoz 2019.

Previous
Next
Previous
Next