PREGLEDAJTE MASLINIKE RADI PAUNOVOG OKA I MASLINOVA MOLJCA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Iz Savjetodavne službe preporučuju maslinarima pregled nasada radi mogućnosti zaraze paunovim okom kao i pregled listova na zarazu maslininim moljcem kako bi se, ovisno o populaciji, procijenila potreba za suzbijanjem antofagne generacije. Primijenjena zaštita do sada je isprana, stoga bi trebalo ponoviti zaštitu protiv paunovog oka kada to vremenski uvjeti dopuste.

Preporučeni su fungicidi na osnovi krezoksim-metila i trifloksistrobina i tebukonazola.

 

Izvor: savjetodavna.hr

Previous
Next
Previous
Next