Pregledati masline na kraju cvatnje

Iz Savjetodavne obavještavaju maslinare da, ovisno o lokalitetu, sortimentu i kondiciji, masline na našem području najvećim dijelom ulaze u završetak cvatnje. Na području Raba i Malog Lošinja cvatnja se bliži kraju i bilježimo ponovno intenziviranje leta maslinovog moljca (Prays oleae). Na području Krka i Cresa cvatnja još uvijek traje. Na kraju cvatnje maslinare upućujemo na pregled nasada! Obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake. Iako maslininog moljca još nalazimo u stadiju gusjenice i kukuljice antofagne (cvjetne) generacije bilježimo i ulove leptira.

Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm. Zaštitu planirati u slijedećih desetak dana što ćemo još dodatno signalizirati. U slučaju pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis) moguće je tretiranje obaviti i ranije. Prve ovogodišnje jedinke svrdlaša pronađene su na području Malog Lošinja i Cresa te stoga upućujemo na dodatni oprez!!! Maslinarima preporučamo OD KRAJA CVATNJE DO OKOŠTAVANJA REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO pregledavaju nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu radi pravodobnog uočavanja pojave i prisutnost ovog štetnika jer RANI NAPAD najčešće ostaje nezamijećen. Kod kasnijih napada, nakon okoštavanja, simptomi napada od ovog štetnika su lako vidljivi i prepoznatljivi. Iako se štetnik u nasadima za sada samo pronalazi u manjem broju zbog visokih temperatura mogući je nagli izlazak iz tla i moguća je šteta NA TEK ZAMETNUTIM PLODIĆIMA. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Previous slide
Next slide