Preporučene domaće sorte za sadnju po regijama

U vodiču koji donosimo doznajte koje je sorte maslina najbolje saditi po određenim regijama, na primjer u istarskoj, kvarnerskoj, zadarskoj, šibenskoj, splitskoj i dubrovačkoj

Istarska regija
Bova porečka, Buža, Buža muni¬da, Buža puntoža, Buža muška, Buža ženska, Istarska bjelica, Istarska črnica, Karbonaca, Mora¬žola, Oblica, Pavonaza, Plominka, Rošinjola, Štorta, Verda, Žižolera.

Kvarnerska regija
Buža puntoža, Debela, Divkuja, Drobnica, Dužica, Jabučica, Lovranka, Mastrinka, Mošćenička, Naška, Oblica, Plominka, Rosulja, Simijaca, Slatka, Starovjerka.

Zadarska regija
Aserija, Bibinjka, Buža puntoža, Dikljanska uljarica, Drobnica, Dužica, Jasenička, Karbunčela, Krvavica, Lavdara, Manzanila, Mastrinka, Mašnjača, Oblica, Oštrica, Pinjola, Puljka, Resulja, Simijaca, Sitnica, Tvrđaka, Verunka.

Dubrovačka regija
Bjelica, Brindičanka, Crnica, Česvinka, Dubravka, Dužica, Grozdača, Jeruzalemka, Kamasa, Koločepka, Kosmača, Krivulja, Lastovka, Lituša, Lumbardeška, Mastrinka, Mezanica Dubrovačka, Mezanica Šipan¬ska, Murgulja, Oblica, Pačica, Paštrica, Piculja, Pujizica, Puntoguza, Resulja, Sitnica, Sitnjaka velika, Šljivača, Uljarica, Velika Lastovka, Vrtušćica, Zuzorka, Žabarka, Želudarica.

Šibenska regija
Drobnica, Dužica, Karbunčela, Krvavica, Levantinka, Mastrinka, Mašnjača, Oblica, Simijaca, Sitnica.

Splitska regija
Buharica, Drobnica, Dužica, Hvarkinja, Kaštelanka, Krvavica, Lastovka, Levantinka, Mastrinka, Oblica, Paićuša, Sitnica.

 

Preuzeto iz 57.broja

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous slide
Next slide