Preporuka iz Savjetodavne

paunovo-oko

Iz Savjetodavne službe stiže preporuka za maslinare Splitsko-dalmatinske županije da obave proljetnu zaštitu protiv uzročnika bolesti paunovog oka Spilocaea oleagina).

U maslinicima koji imaju vidljive simptome zaraze na listovima ili se nalaze na položajima s lošijim provjetravanjem, dati prednost organskim pripravcima, prema FIS tražilici ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) to su Nativo 75 WG, Stroby WG ili Syllit 544 SC.

U svim ostalim maslinicima nakon rezidbe preporučuju se koristiti pripravci na osnovi bakra, a posebno onim koji su zaraženi rakom masline (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ).

 

Prema FIS tražilici ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) mogu se koristiti neki od sljedećih pripravaka: Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Double Copper Key, Airone SC

ili kombinacija bakra s mankozebom Codimur M, Laincobre M ili bakra  s mineralnim uljem Red Fox.

*Prije  primjene bakrenih sredstava potrebno je napraviti pregled i procjenu zaraze s paunovim okom jer na zaraženim stablima može doći  do pojave  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

 

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti samo  pripravke na osnovi bakra.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Previous slide
Next slide