Preporuka maslinarima na području Zadarske županije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Iz Savjetodavne službe stiže obavijest maslinarima da se još uvijek bilježi niski intenzitet maslinine muhe (Bactrocera oleae) na opažačkim mjestima u zaobalju (Ravni kotari).  Na priobalju i otocima (Dugi otok), bilježi se srednji intenzitet štetnika, a na području Petrčana intenzitet je izuzetno jak, stoga i dalje redovito obilazite maslinike i pregledavajte plodove.

Preporučuje se pregledati nasade i ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti protiv paunovog oka primijeniti jedan od  pripravaka na osnovi bakrenog oksiklorida, na osnovi bakrenog oksiklorida i mankozeba ili na osnovi dodina koji je registriran za paunovo oko i antraknozu.

Valja voditi računa o karenci izabranog pripravaka i broju dopuštenih korištenja u toku vegetacijske sezone!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Previous
Next
Previous
Next