Preporuka – vizualno pregledajte maslinike

stabla-maslina

Iz Savjetodavne službe preporučuju maslinarima da pregledaju nasade vizualno i metodom otresanja. Vremenske prilike od početka vegetacijske sezone nisu pogodovale razvoju biljnih bolesti u nasadima maslina. Tipični simptomi paunovog oka (Spilocaea oleagina) na listovima posljedica su učestalih infekcija uglavnom iz studenog 2019. godine.

Prije mogućih oborina preporučamo obaviti preventivno tretiranje u svrhu zaštite novog porasta protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Preporučamo primjenu na maslini registriranih pripravaka na osnovi bakarnog oksiklorida ili bakarnog oksida. Podatci o registriranim pripravcima protiv paunovog oka na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prilikom pregleda nasada obratiti pozornost:

ŠTETNI ORGANIZAM METODA PRAĆENJA KRITIČNI BROJ PREPORUKA
paunovo oko pregled lica listova na simptome procjena infekcijskog potencijala preventivna zaštita novog porasta
olovna bolest pregled naličja lista na simptome procjena infekcijskog potencijala preventivna zaštita novog porasta
 

maslinin trips

pregled vrhova izboja na prisutnost štetnika; metoda otresanja 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem obavezno obaviti pregled na lokalitetima prošlogodišnjeg jačeg napada (područje Cresa, Dunata)
pipe vizualni pregled listova i izboja, metoda otresanja kod ustanovljene prisutnost, ostavljanje lovnih pojaseva
maslinin moljac vizualni  pregled listova procjena zaraze filofagnom generacijom radi procjene potrebe suzbijanja slijedeće antofagne generacije postavljanje feromonskih lovki
potkornjaci vizualni pregled utvrđivanje prisutnosti na mjestima račvanja grančica postavljanje lovnih grana, lovnih svežnjeva, alkoholnih lovki, crvenih ploča

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

Previous slide
Next slide