Preporuka za maslinare iz Primorsko-goranske županije

Iz Savjetodavne službe stiže preporuka za maslinare primorsko-goranske županije da pregledaju nasade. Nastavno na obavijest maslinarima od 11.06.2019. godine preporučamo da se u toku sljedećeg tjedna obave potrebna tretiranja. Zaštitu usmjerenu suzbijanju m.moljca za nasade područja Raba i Malog Lošinja preporučamo obaviti krajem ovog vikenda i početkom slijedećeg tjedna. Za područje Cresa i Krka od sredine slijedećeg tjedna i početkom slijedećeg vikenda. Ovim tretiranjem suzbijamo m.moljca i m.svrdlaša. Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranja obaviti pred večer. Zatravljene nasade prije tretiranja pokositi. Vidljivi plodići 1-4 mm, najčešće 2-3 mm s tendencijom brzog porasta. Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm.
Također obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake.
Desetak dana nakon obavljenog tretiranja REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO nastaviti pregledati nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu nastaviti radi procjene potrebe dodatnog tretiranja protiv (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis). Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.
Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!
U konvencionalnim maslinicima preporučamo primjenu pripravaka na osnovi dimetoata, deltametrina ili fosmeta.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.

Previous
Next
Previous
Next