Prijavite se na Natječaj za povećanje dodane vrijednosti proizvodima

Za potpore je osiguran ukupan iznos od 26.544.561,68 eura. Najniža visina javne potpore koju je moguće ostvariti po projektu iznosi 15.000 eura

Do 4. svibnja 2023. godine otvorene su prijave na Natječaj za provedbu podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda tipa operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Više od 26 milijuna eura na raspolaganju

Za potpore je osiguran ukupan iznos od 26.544.561,68 eura. Najniža visina javne potpore koju je moguće ostvariti po projektu iznosi 15.000 eura.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 2.000.000 eura, odnosno 200.000 eura ukoliko se prijavljuju korisnici početnici. Početnicima se smatraju korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od 200.000 eura, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća od 200.000 eura koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnose na vrijednost projekta u cijelosti.

Ulomak teksta iz časopisa Maslinar br. 80. Novi časopis Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Za više maslinarskih savjeta i novosti kupite Maslinarski paket

Previous slide
Next slide