PRIPREMA PLEMKE

Dva su osnovna načina navrćanja: okom (pupom) i dijelom grančice. Plemke se beru s rodnih grana, ne kržljavih, prebujnih, niti vodopija. Plemka mora imati između dva i četiri pupa.

Previous slide
Next slide