Ptice mogu uništiti do 50 posto kukuljica maslinove muhe

Najnovije istraživanje je dokazalo kako je u kompleksnom agroekosustavu prožetom samoniklim grmovima i živicama, populacija maslinine muhe bila znatno niža nego u intenzivnim nasadima, iznosi dr.sc. Kristijan Franin

Maslinina muha je gospodarski značajan štetnik masline rasprostranjen na svim uzgojnim područjima što znači da svake godine uzrokuje manju ili veću štetu, ovisno prvenstveno o vremenskim, ali i brojnim drugim čimbenicima. Ličinke se hrane isključivo plodom kultivirane i divlje masline. U godinama s visokom populacijom muha može uzrokovati značajnu štetu. Posebno joj pogoduju visoka relativna vlažnost zraka, padaline i temperature između 28 i 30 °C.

Nova rješenja

Godinama je zaštita maslina od muhe bila temeljena isključivo na korištenju insekticida, međutim njihov negativni učinak na okoliš i korisne organizme doveo je do iznalaženja novih rješenja. Kako zakonodavstvo EU nalaže smanjivanje uporabe kemijskih sredstava za zaštitu za 50 posto do 2030., a prema sadašnjim podacima izgledno je da njihova upotreba do 2050. u potpunosti izostane, struka je prisiljena tražiti nove, okolišno prihvatljive metode zaštite.

I na hrvatskom tržištu je u tom području došlo do značajnih promjena. Tako je od nekada široke palete zaštitnih sredstava na našem tržištu ponuđeno svega nekoliko pripravaka na bazi deltametrina i ekološko prihvatljiv pripravak spinosad. Pripravke deltametrina je moguće primijeniti samo jednom tijekom vegetacijske sezone i to nakon pojave štetnika u dozi od 0,5 l/ha uz utrošak vode od 1000 do 1400 l/ha. Karenca iznosi 7 dana. Od lovki je na tržištu i dalje prisutan ECO – TRAP namijenjen suzbijanju odraslih oblika. Dozvoljeno je jedno postavljanje u sezoni. Obećavajuća se čini i KARATE trap lovka za masovni ulov – sastavljena od hranidbenog atraktanta i insekticida koja je pogodna za integriranu ali i ekološku proizvodnju.

Lovka se može koristiti u masliniku tijekom cijele godine, a koristi se za ulov odraslih muha. Lovke se postavljaju na jugoistočni dio krošnje otprilike 1,5 do 2 m iznad površine tla, a treba ih pozicionirati prema središtu krošnje zbog negativnog utjecaja izravne sunčeve svjetlosti. Otporna je na atmosferske utjecaje i aktivna između 120 i 160 dana pa joj to daje prednost u odnosu na neke druge lovke prisutne na našem tržištu.

Ulomak teksta iz časopisa Maslinar br. 80. Novi časopis Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

 

Za više maslinarskih savjeta i novosti kupite Maslinarski paket

Previous slide
Next slide