Radovi | Trulo korijenje starih maslina može upropastiti nove

Prije sadnje novih maslina obavezno treba očistiti teren od starog korijenja koje naseljavaju razne gljivice i koje se mogu naseliti na korijenje novih maslina i uništiti ga

Prije sadnje novih stabala ili sadnica uvijek je najbolje ispitati tlo, odnosno odnijeti zemlju na kemijsku analizu kako bismo utvrdili kemijsko-fizikalna svojstva tla. Temeljem izvršenih analiza, a na prijedlog stručnjaka, poduzet ćemo određene melioracijske zahvate i potrebnu gnojidbu.

Analiza tla

Svako tlo se sastoji od dvije komponente i to organske i mineralne. Organsku komponentu čine razgrađeni humus, stoga se određuje raznovrsnost tla i to: vrlo slabo humusna (do 1 posto), slabo humusna (od 1 do 3 posto), srednje humusna (od 3 do 5 posto) i jako humusna (od 5 do 10 posto). U prirodi se humus dijeli na blagi i kiseli, a za ekonomičan uzgoj maslina bilo bi potrebno da tlo sadrži oko 4 posto blagog humusa.

Također prije početka sadnje važno je od stručnjaka u ovlaštenim laboratorijima dobiti savjete kako, kada i čime poboljšati kvalitetu zemlje. Obično se radi o nedostatku kalija i fosfora, te željeza i kalcija.

Od čišćenja terena i pripreme zemljišta zavisi uspjeh sadnje, stoga ovom poslu trebamo posvetiti posebnu pozornost. Masline se sade za stoljeća, a može se dogoditi da sav trud propadne radi truljenja ostataka korijena koji su ostali u zemlji. Korijen koji trune naseljavaju razne gljivice, koje se i nakon nekoliko godina mogu naseliti i na korijen masline i uništiti ga. Nakon temeljitog čišćenja od višegodišnjeg raslinja, ali i od korijena treba teren izravnati, usitniti kamenje i rasuti ga po terenu. Iako se obrada tla najtemeljitije vrši motikom (rahljenje i miješanje slojeva zemlje), to nije moguće za veće površine, pa se preporuča u pomoć uzeti strojeve za kopanje i usitnjavanje kamenja.

Razmak sadnje

Prije početka kopanja sadnih jama, valja odrediti razmak sadnje. Moramo znati koju ćemo sortu posaditi, kakva je kvaliteta tla, kako ćemo obrađivati tlo u masliniku, koji uzgojni oblik krošnje ćemo primijeniti, kakva će biti berba itd. Prije nego se pristupi iskolčavanju terena, valja napraviti skicu maslinika te na osnovi skice pristupiti obilježavanju mjesta za kopanje sadnih jama, ali i predvidjeti put u sredini maslinika, a ako je maslinik velik, onda i glavnih i sporednih putova.

Ulomak teksta iz 73. broja časopisa Maslinar

Previous slide
Next slide