REZIDBA MASLINA | Evo što bi svaki maslinar trebao znati o rezidbi

Provjerite svoje znanje o rezidbi maslina i naučite ono što ne znate u pojmovniku rezidbe

Produljnica provodnice

Produljnica provodnice je vršni izbojak na glavnoj osi grane ili stabla.

Savijanje

Savijanje je podvijanje ispod vodoravne osi

Guka

Guja je hiperplastično tkivo s visokom meristemskom aktivnošću koje se obično stvara na korijenovu vratu masline ispod površine tla. U prošlosti se često gukma obnavljala (regenerirala) čitava biljka.

Korijenov vrat

Korijenov vrat je dio biljke koji povezuje korijenov sustav s deblom.

Rezanje

Rezanje podrazumijeva prorjeđivanje i prikraćivanje (Harris, 1994.). Prorjeđivanje je odrezivanje izbojaka ili grana na mjestima iz kojih su potekli, ili produljnica u blizini postranih izbojaka koji tada preuzimaju ulogu vrha. Prikraćivanje je smanjivanje duljine mladih izbojaka do nekog pupa ili prikraćivanje grane do neke postrane strukture koja je previše slaba da bi mogla preuzeti ulogu vrha. Piciranje, vršikanje, prikraćivanje i rez na čep (jako prikraćivanje) nazivi su za skraćivanje izbojaka po rastućem redu jačine, odnosno prema povećanju količine odrezanog drva. Prorjeđivanje izaziva vegetativnu reakciju prilično ravnomjerno raspoređenu na preostale izbojke, dok prikraćivanje izaziva jaku vegetativnu reakciju u blizini rane.

Privremeni izbojci

Privremeni izbojci su postrani izbojci koji se razvijaju iz pazušnih pupova nastalih u istoj godini. Kod vinove loze takvi se izbojci nazivaju zaperci.

Prstenovanje

Prstenovanje je odstranjivanje godišnjeg pojasa kore pri čemu se ne oštećuje ksilem. Provodi se radi smanjivanja vegetativnog rasta iznad mjesta prstenovanja te radi poticanja razvoja cvatnih pupova, zametanja i rasta plodova.

Postrano šišanje (rezidba sa strane)

Postrano šišanje je ujednačeno rezanje postranog dijela krošnje. Obično se obavlja strojno pomoću rotacijskih noževa ili srpastih poluga nošenih traktorom.

Povijanje

Povijanje je mijenjanje nagiba osi izbojaka ili grane. Povijanje se rabi radi usporavanja rasta provodnice, poticanja razvoja cvatnih pupova u proksimalnom dijelu povinute strukture. Povijanje masline treba pomno provoditi jer ono pobuđuje buni rast izbojaka na gornjoj strani grane.

Iz novog broja časopisa Maslinar

Naručite časopis

Previous
Next
Previous
Next