Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva pomaknut na 18. lipnja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ministarstvo poljoprivrede je u e-savjetovanje uputilo prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Prijedlogom izmjena pomiču se rokovi za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva (godišnja plaćanja po jedinici površine/grlu stoke) s 15. svibnja na 18. lipnja 2021. godine.

Osim ovih rokova, mijenjaju se i rokovi dostave dokumenata/dokaza vezanih uz neke IAKS mjere ruralnog razvoja.

Zahtjev će biti moguće podnijeti i nakon 18. lipnja, zaključno s 13. srpnja, ali u tom slučaju za svaki dan kašnjenja u podnošenju, dolazi do umanjenja potpore.

Previous
Next
Previous
Next