Savjeti | Sadnja od A do Z

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vrijeme je sadnje maslina pa smo u ovome broju Maslinara zavas pripremili poseban prilog u kojem su naši suradnici sabrali sva svoja iskustva i znanja o sadnji maslina

CIJENE SADNICA 


U hrvatskim rasadnicima i ove je godine bogat izbor sadnica, i to jednogodišnjih i višegodišnjih. Od sorti se najčešće nude oblica, lastovka, istarska bjelica, levantinka, drobnica, leccino i pendolino. Cijene su dosta raznolike i kreću se od 40 kn za višegodišnje sadnice, dok se jednogodišnje uglavnom mogu nabaviti po cijeni od 20 kuna.

DUBINA SADNJE


Ako se maslina posadi preduboko, a pri tome je tlo teško i nepropusno, njezin porast je vrlo polagan. U težim slučajevima može se dogoditi da se mlada maslina naprosto uguši. Preduboko posađenoj mladoj maslini samo manji dio vode dopire do korijena. Smatra se da sadnicu masline treba staviti u zemlju do korijenova vrata, odnosno da treba biti u zemlji do razine kao što je bila u vrećici i vazi.

Koliko duboko saditi, ovisi o više čimbenika: o sorti, o tlu, o položaju prema vjetru i sl. Sorte masline koje razvijaju slabiji i površinski korijen
i pri tome bujnu krošnju, svakako bi trebalo saditi dublje od onih koje imaju dubinski korijen i slabiju krošnju. U poroznom tlu smije se saditi dublje nego u teškom i nepropusnom tlu.

Gdje su udari vjetra jači, treba saditi dublje nego tamo gdje je vjetar slabiji. Sadnicu dakle treba posaditi od pet do najviše dvadesetak centimetara dublje nego što je bila u vrećici ili vazi.

KAKO POSADITI MASLINU


Na desetak centimetara od mjesta na koje dolazi sadnica treba zabosti kolac i to na stranu glavnog vjetra (bura, jugo).
Kolac mora trajati 5-6 godina, pa mora biti odeblji i impregniran. Može biti drven, od željeza, plastike ili betona.

Na dno jame treba rasuti gnojivo, ovisno o veličini jame. Oko kolca treba nagrnuti zemlju u obliku stošca. Na humak treba položiti sadnicu, potom rasplesti žile i rasporediti ih uokrug niz stožac. Žile treba pokriti tankim slojem zemlje i dobro nagaziti. Uokrug sadnice uz rub jame treba rastresti zrelog stajskog gnoja ili njegov nadomjestak.

Pokriti slojem zemlje, nagaziti, pognojiti, naliti obilno vode (barem 20 l). Zatrpati jamu do vrha, oko sadnice učiniti plitku zdjelicu za hvatanje vode. Zavezati sadnicu debelim vezom uz kolac u obliku osmice, ako je potrebno na više mjesta, da se stabljika ne iskrivi.

Previous
Next
Previous
Next