Savjeti | Štetni i korisni korovi u masliniku

Dr.sc. Marin Krapac ističe kako jednogodišnji ozimi korovi na nagnutim terenima sprečavaju erodivne procese, dok su jednogodišnji jari korovi veliki potrošači vode i biljnih hranjiva pa ih treba suzbijati

Tlo je ograničeni resurs kojim je potrebno odgovorno gospodariti kako bi ga očuvali od degradacije te osigurali uvjete za odvijanje procesa koji utječu na plodnost tla i rodnost stabala maslina. Maslinici na našoj obali i otocima uspijevaju na različitim tipovima tla, od dubokih crvenica do plitkih skeletnih (kamenitih) tala, a u skladu s tipom tla moguće je primijeniti i odgovarajuće zahvate obrade te odabrati način gospodarenja tlom.

Konfiguracija

Način gospodarenja tlom, osim o tipu tla, ovisi i o konfiguraciji terena. Na nagnutim terenima, gdje je moguće provoditi obradu tla oranjem, potrebno je orati okomito na nagib terena na način da se brazda okreće prema gore kako bi se smanjili erodivni procesi. Ukoliko je nagib terena od 7 do 15° potrebno je terasirati teren, a prilikom terasiranja izvode se položene terase na koje se masline mogu posaditi u jedan ili dva reda.

Kao mjeru sprječavanja erodivnih procesa preporuča se, u uvjetima gdje je dovoljna količina oborina (> 800 mm oborina godišnje), sjetva djetelinsko-travnih smjesa ili održavanje prirodne vegetacije košnjom ili malčiranjem. Na ovaj način korijenje trava veže čestice tla, a nadzemni dio ublažava degradaciju tala i vodenu eroziju uslijed djelovanja torencijalnih kiša (pljuskova).

Zatravnjivanje, osim što sprečava erodivne procese, utječe na povećanje sadržaja organske tvari u tlu, jer se košnjom travnatog pokrova organska djelovanjem mikroorganizama razgrađuje, mineralizira i prelazi u biljna hranjiva.

Djetelinsko-travnati pokrov i prirodna vegetacija utječu na očuvanje bioraznolikosti u masliniku, a održavanje košnjom ili malčiranjem je potrebno provoditi kako nadzemni dio ne bi utjecao na porast relativne vlažnosti unutar maslinika te stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj gljivičnih bolesti. Ponekad se u maslinicima zatravnjivanje provodi u međurednom prostoru, dok se unutar reda tlo održava obradom ili se za suzbijanje korova primjenjuju herbicidi.

Iz 70. broja časopisa Maslinar.

Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous slide
Next slide