Savjeti stručnjaka | Pomlađivanje masline

Zimi možemo obavljati samo onu najradikalniju i najtežu rezdibu: pomlađivanje iz panja i guke.

Zima je za maslinu slična narkozi za čovjeka, pa ova teška operacija manje boli. Obnova iz guke zahtijeva eliminiranje sveg nadzemnog dijela stabla u razini tla i sveg podzemnog drva osim izabranih guka.

Dva su kriterija obnove:

  • starost stabla
  • zdravstveno stanje podnožja debla u razini tla.

Vrlo stara stabla (150 godina i više) ne treba uopće pitati, ona su zrela za obnovu iz guke, a iz guke obnavljamo i ona stabla čija je sredina istrunula, šuplja i kad je panj većeg promjera s jasno odijeljenim glavnim žilama – gukama.

Postupak pomlađivanja
Postupak pomlađivanja ide ovako: valja otkopati zemlju uokrug stabla do oko jedan metar. Dubina otkopa mora biti tolika da žile ostanu u zraku, tj. otkopane i potkopane, da čovjek vidi njihovu jačinu, zdravstveno stanje i dr. Nakon
toga motornom pilom valja odrezati stablo tik iznad guke na prijelazu korijena u deblo. Od podzemnog dijela odabrati 3-4 glavne žile, a sve druge (između njih) povaditi. Odrezati i izvaditi i svo drvo iz sredine, tj. od guke prema sredini.

Kad je sve drvo iz sredine izvađeno, jama se zatrpava. Prije toga na dno jame stavlja se mineralno gnojivo NPK 10:20:30 ili 15:15:15 u količini 6-7 kg. U kanal između glavnih žila stavlja se gnojivo 4-5 kg u svaki tako da jedno
stablo dobije do 25 kg. To je gnojidba na zalihu. Gnojivo se ne rastura, ostavlja se na hrpu kao kobasica, po sredini.

Unutarnju stranu – rez od guke prema sredini prije zatrpavanja valja premazati nekim zaštitnim sredstvom koje odbija vodu. Zatrpati valja i guke, ali ne slojem višim od 10 cm. O radovima na ovako pomlađenoj maslini u drugoj i trećoj godini, više možete pročitati u knjizi Rezidba masline.

Pomlađivanje iz panja je način obnove stabla iz dijela panja nešto iznad razine tla, točnije iznad korijenova vrata.
Zato ovaj dio mora biti kompaktan i zdrav. Primjenjuje se na stablima srednje starosti (30-50 godina) u slučaju kad je deblo visoko, krošnja dotrajala i visoka ili kad je stablo bilo duže vremena zapušteno pa se normalnom rezidbom ne može vratiti u život.

Naginjanje izdanaka
Motornom pilom presječe se, odnosno prepili deblo malo iznad razine tla. To radimo u zimskome razdoblju, a na
proljeće će iz panja izbiti brojni izdanci. Svi se oni prve godine ostave kako bi korijen imao bolju opskrbu. Na proljeće sljedeće godine izdanke valja prorijediti: eliminirati suvišne i nepogodne, a ostaviti 10-15 pogodnih. No, već sada valja odabrati 3-4 izdanka koji će tvoriti buduće stablo, pa ih lagano nagnuti na vanjsku stranu.

Naginjanje izdanaka radi se postupno: prve godine na početku zatega se veže za donji dio izdanka, a kut nagiba nije veći od 15 stupnjeva. Kako izdanak jača, tako se natega pomiče naviše, a kut postaje veći. U konačnici taj kut dostiže 45 stupnjeva i u tom položaju postaje deblo. Ponekad su potrebne i dvije zatege da izdanak pravilno odraste. On naime mora odrasti ravno, a ne u obliku luka. Oko izdanaka valja staviti obruč od mekog materijala: debelog konopca, gume i slično.
Što je obruč tanji, veća je opasnost da uraste u koru izdanka. Zato je potreban češći obilazak i u slučaju kad obruč počne praviti žlijeb ili udubinu, valja ga premjestiti malo uviše.

Valja zapamtiti da ove vrste pomlađivanja nisu nikakav gubitak roda. Stablo pomlađeno iz panja već u četvrtoj godini počinje donositi rod, a u desetoj je u punom rodu, dok nisko stablo donosi veliku uštedu u radu. I stabla pomlađena iz guke počinju rađati u četvrtoj godini, da bi u osmoj godini stablo moglo donijeti i do 60 kg, i to sve u škrtom tlu, bez vode i obrade.

Preuzeto iz 62.broja

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous slide
Next slide