Koje sorte maslina najčešće napada maslinina muha?

Dr.sc. Marin Krapac piše o sortama posebno osjetljivim na muhu, najnovijim načinima zaštite te ranoj berbi koja može donekle spasiti ulje.

Iako se ponekad čini da o ovom tehnološkom štetniku ploda masline mnogo znamo, rezultati na terenu nam pokazuju da je potrebno još napora i vremena uložiti u educiranje maslinara, praćenje njegove prisutnosti u masliniku te pravovremeno suzbijanje.

Korisne lovke
U praćenju maslinine muhe od velike su nam pomoći razne vrste lovki koje mogu biti vizualne (kukca privlači boja) ili olfaktorne (kukca privlači miris) te njihova kombinacija. Za vizualne lovke najčešće se koriste žute ljepljive ploče, jer žuta boja privlači muške i ženske jedinke maslinine muhe. Olfaktorne lovke sadrže često ampulu feromona koji svojim mirisom privlači samo mužjake maslinine muhe ili mogu imati hranidbeni atraktant koji privlači mužjake i ženke.

Osim za praćenje prisutnosti, lovke mogu utjecati i na smanjenje populacije štetnika u idućoj generaciji. Maslinina muha najčešće ima tri generacije godišnje, no ukoliko prevladavaju povoljni vremenski uvjeti za njezin let i razmnožavanje, viša temperatura zraka uz prisutnost oborina i višu relativnu vlagu zraka, broj generacija može biti i veći (do pet generacija/godišnje).

U svrhu praćenja i pravovremenog suzbijanja djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe na svojim internetskim stranicama https://www.savjetodavna.hr/preporuke/ objavljuju informacije o prisutnosti ovog štetnika na širem geografskom području (na razini županije). Ova je informacija vrlo korisna, no za kvalitetnije i pouzdanije informacije o prisutnosti maslinine muhe potrebno je i u masliniku imati lovke i pratiti njenu prisutnost. Maslinari koji svoje maslinike imaju na više lokacija znaju da im dinamika pojave i prisutnost ovog štetnika nije svugdje jednaka, odnosno da negdje let započinje ranije ili da je populacija štetnika veća.

Privuci i ubij
Način suzbijanja maslinine muhe kada se uz hranidbeni atraktant primjenjuje i insekticid naziva se „attract and kill“ (privuci i ubij). Ovaj je način učinkovit ukoliko ga primjenjuje veći broj maslinara na određenom području, a u suprotnom se može dogoditi da hranidbeni atraktant, privuče jedinke maslinine muhe iz okolnih maslinika, u kojima se ne provodi tretiranje, u maslinik gdje se provodi ovaj način suzbijanja te šteta može biti značajna.

Djelovanje atraktanata je vrlo kratko svega tri do šest dana i zbog toga se istraživanje i razvoj atraktanata i dalje intenzivno provodi kako bi se otkrili novi spojevi koji imaju dulje djelovanje. U posljednje se vrijeme istražuju pojedini hlapivi spojevi u raznim sortama maslina te njihov utjecaj na privlačenje odraslih jedinki (imaga) maslinine muhe. Poznato je da pojedine sorte maslina više privlače ženke maslinine muhe na ovipoziciju (polaganje jaja) u odnosu na druge.

Primjerice, talijanska sorta Ascolana tenera ima krupan plod i mekano tkivo te ju maslinina muha preferira u odnosu na neke druge sorte te će se oštećenja uzrokovana maslininom muhom najprije primijetiti na sortama krupnijeg ploda ukoliko ih imamo u nasadu. Domaće sorte Oblica i Buža zbog krupnoće ploda i mekog tkiva vrlo su osjetljive na maslininu muhu.
Kroz provedena istraživanja utvrđeno je da se oštećenje plodova uzrokovano ishranom ličinki maslinine muhe može smanjiti ranijom berbom koja ujedno utječe na veću kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Ranijom berbom uklanjamo plodove maslina koji osim za polaganje jaja te ishranu ličinki služe i za kukuljenje maslinine muhe te razvoj iduće generacije ili prezimljavanje ovog štetnika.

Više u časopisu Maslinar broj 54, listopad 2018.

Previous
Next
Previous
Next