SORTE PO REGIJAMA: Dubrovačka regija

Sorte koje je najbolje saditi u Dubrovačkoj regiji: Bjelica, Brindičanka, Crnica, Česvinka, Dubravka, Dužica, Grozdača, Jeruzalemka, Kamasa, Koločepka, Kosmača, Krivulja, Lastovka, Lituša, Lumbardeška, Mastrinka, Mezanica Dubrovačka, Mezanica Šipan¬ska, Murgulja, Oblica, Pačica, Paštrica, Piculja, Pujizica, Puntoguza, Resulja, Sitnica, Sitnjaka velika, Šljivača, Uljarica, Velika Lastovka, Vrtušćica, Zuzorka, Žabarka, Želudarica.

Previous slide
Next slide