SORTE PO REGIJAMA: KVARNERSKA REGIJA

Sorte koje je najbolje saditi u Kvarnerskoj regiji: Buža puntoža, Debela, Divkuja, Drobnica, Dužica, Jabučica, Lovranka, Mastrinka, Mošćenička, Naška, Oblica, Plominka, Rosulja, Simijaca, Slatka, Starovjerka.

Previous slide
Next slide