SORTE PO REGIJAMA: Šibenska regija

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sorte koje je najbolje saditi u Šibenskoj regiji: Drobnica, Dužica, Karbunčela, Krvavica, Levantinka, Mastrinka, Mašnjača, Oblica, Simijaca, Sitnica.

Previous
Next
Previous
Next