Štete od paunovog oka mogu se izbjeći

U jesenskom i zimskom periodu, a naročito nakon berbe povoljni su uvjeti za razvoj i širenje paunovog oka. U tom periodu obično se javljaju obilnije oborine, a temperatura je izuzetno povoljna za napredovanje bolesti U slučaju jake jesenske, zimske, a potom i proljetne zaraze lišće masovno opada u proljeće, što utječe na rodnost masline u toj godini.

Bakreni fungicid NEORAM WG je pokazao vrhunsko djelovanje u zaustavljanju zaraze paunovim okom u maslinicima, a za potpuno djelovanje potrebno je u sezoni i ponoviti tretman, ukoliko su količine oborina značajne. Neoram ima dugotrajno djelovanje nakon prskanja, dobro pokriva list masline i kiša ga ispire teže nego neke do sada korištene bakrene pripravke. Važno je napomenuti da NEORAM WG ima dozvolu za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

Kišne jeseni i blage zime u proteklih nekoliko godina pogodovale su širenju paunovog oka u dalmatinskim i istarskim maslinicima. U ekološkom maslinarstvu, za suzbijanje paunovog oka uz NEORAM WG, postoje i pripravci koji sadrže i vrlo vrijedna hranjiva i vitaminske komponente, kojima se podiže otpornost masline na zarazu. Najbolji rezultati postignuti su korištenjem sistemičnog pripravka KENDAL TE, koji je ove godine primijenjen u brojnim maslinicima nakon rezidbe.

KENDAL TE može se koristiti u tretmanima maslinika nakon berbe, zaštiti nakon rezidbe i tretmanima sve do početka cvatnje.
U kontroli paunovog oka posebno su važni glutation, saponini i vitaminske komponente u sastavu KENDALA TE. Zbog toga KENDAL TE ima sistemično djelovanje i osigurava potpunu zaštitu maslinika u kritičnim periodima proljetnih i jesenskih kiÅ¡a.
U maslinicima se KENDAL TE koristi u koncentraciji 0,3%, odnosno 300 ml na 100 litara vode.

Zašto treba koristiti biostimulator MEGAFOL nakon šteta od paunovog oka?

Za obnavljanje lisne mase u maslinicima pogođenim paunovim okom potrebno je dodatno prihranjivati masline preko lista i čuvati plod i lisnu masu od svih stresnih situacija. Zato je MEGAFOL posebno važan u vrijeme obnavljanja krošnje  rasta novih izboja.

PREPORUKE IZ PRAKSE – MEGAFOL treba koristiti u maslinicima koji su stradali od niskih temperatura ili paunovog oka!

IGOR GOMEZELJ dipl.ing.agr.
MBA; AgroChem Maks; www.agrochem-maks.com; GSM:+385 98 9980627

Tekst objavljen u 67. broju časopisa Maslinar.

Novi Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous slide
Next slide