Što točno uništava pipa skorovača?

Skorovače su ustvari grupa od tri do četiri kukca s debelim oklopom koje napadaju velik broj mediteranskih kultura među kojima i masline, najaktivnije su u proljeće, a najčešće borave u mladim maslinicima, na krševitom tlu, tek iskrčenom, a koje je lošije obrađeno.

Mlade masline najčešće napada šarena skorovača koja se tijekom dana skriva na tlu ispod kamena, dok se po noći penje uz deblo ili potporanj te gricka mlado lišće – mladoraste i pupove.

Štete koje ovi kukci rade lako su prepoznatljive i ogledaju se u nazubljenim – nagriženim vršnim listovima mladih izbojaka na mladicama, a kod jakog napada, pipa pojede kompletnu vršnu lisnu masu, te nastavlja uništavati porast bočnih pupova. Novoposađene sadnice maslina prestaju rasti, a kasnije formiraju metlice na vrhovima.

Suzbijanje ovog štetnika nije lako ni jednostavno, jer kukac ima debeli oklop, stoga se najčešće koristimo ljepljivim trakama ili specijalnim spužvastim materijalom koji sprječavaju penjanje skorovača do vrha mladih sadnica masline.

Zaštita se provodi uporabom prirodnih insekticida sa želučanim djelovanjem, što znači da pipa mora pojesti određenu količinu tretiranog lista da bi uginula. Tretiranje treba provoditi tri puta s razmakom od 15 dana.

Jedna od mjera je i zaprašivanje tla sumporom u promjeru od 25 centimetara od mladog stabla, kako bi spriječili približavanje skorovače deblu. Isto tako, u posljednje se vrijeme u ekološkom uzgoju maslina koriste i biološke mjere zaštite s HETERORHAB DITIS HELIOTIS.

Maslinarski rokovnik možete naručiti na sljedećem linku 

Previous slide
Next slide