Što znači svojstvo “podgrijano” ulje

Tijekom cijelog procesa proizvodnje temperatura u bilo kojem trenutku ne smije prijeći 27°C i tada govorimo o hladnoj preradi. Pri tome se misli i na temperaturu dodane vode i na temperaturu maslinovog tijesta. Pojam ‘hladnog prešanja’ može se upotrijebiti samo kod postupka hidrauličkog prešanja, te ako je zadovoljena preporučena temperatura. Senzorsko svojstvo podgrijano je rezultat produženog zagrijavanja u procesu prerade, ako postoje nekontrolirani temperaturni uvjeti za vrijeme miješanja paste.

 

Iz časopisa Maslinar, br. 54.

Previous slide
Next slide