SUZBIJTE MASLINOVU BUHU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Maslinovu buhu suzbijamo posebnim insekticidima početkom cvatnje masline. Jako zaražene grančice režemo i spaljujemo.

Više u časopisu Maslinar broj 57, travanj 2019.

Previous
Next
Previous
Next