SVE O UZGOJU MEDITERANSKOG CVIJEĆA

U knjizi Uzgoj mediteranskog cvijeća, autorica Karmen Hofman, sabrala je još 2008. godine sve o mediteranskom cvijeću.

Tako su u knjizi na jednome mjestu sabrani savjeti o planu nasada, prostoru, tlu, gnojidbi, vodi, alatu, sjemenu, razmnožavanju cvijeća, proizvodnji sadnica i rasporedu sadnje. Potom je autorica podijelila cvijeće na cvjetnice i trajnice, te na jednogodišnje i dvogodišnje, višegodišnje cvijeće, zatim lukovičasto i gomoljasto cvijeće, jednogodišnje penjačice, višegodišnje penjačice, grmove i drveće i ruže. Tu su i tekstovi o zaštiti cvijeća od bolesti i štetočina te kalendar radova u cvjetnjaku.

Knjiga ima 144 stranice, a možete je po cijeni od 69 kuna plus poštarina naručiti u našoj rubrici Knjižara.

Previous slide
Next slide