Sve o zalijevanju kap na kap

Polietilenska crijeva za navodnjavanje opremljena kapaljkama niskog volumena, čine crijeva za navodnjavanja kap po kap. Najčešća među njima su drip-crijeva, odnosno traka-crijeva ili papir crijeva.

Pojava kapaljki niskog volumena (kapanje ispod 2 l/h), novija su tehnološka rješenja. Posebno odgovaraju ugradnji na fleksibilne cijevi za navodnjavanje i imaju veoma široku primjenu u poljoprivredi, posebno u povrtlarstvu, vinogradima i cvijeću, a u voćarstvu, maslinarstvu, najviše u rasadničkoj proizvodnji te kod posve mladih voćaka. Najčešće su promjera od 20 mm s toliko tankim stjenkama, da se spljoštenih stranica tvrdo rolaju u vrlo malom volumenu.
Uspješna prodaja ovih drip-cijevi uzrokovala je da proizvođači prošire asortiman na druge tipove kapaljki, konvencionalne i za reguliranje tlaka, u istoj razini ili izvan nje.

Zašto ove nove kapaljke postoje?

Motivirani zahtjevima brojnih agronomskih i strukovnih asocijacija, proizvođači su odgovorili potrebama konačnih korisnika, te zadnjih godina dostigli krajnost proizvodnjom sustava, čiji je kapacitet manji od 0,5 lit. po kapaljki za jedan sat. S ovim tipovima kapaljki, potrebni ukupni protok vode je niži i stoga smanjuje potrebu za složenijom automatizacijom.

Raspoloživi protok može navodnjavati veću površinu ili reducirati potrebni kapacitet glavne kontrolne stanice. Osim toga, kako se odgovarajući tlak gubi, dužina laterala može biti manja ili brzina u lateralama može biti veća. Ovo je osobito prednost u uzgoju u rasadnicima, vinogradima. Širi prostor kapanja i niski protok omogućuju da se navodnjavaju vrlo dugački redovi biljaka, osobito kada je razmak među kapaljkama dulji.

Kod oskudnijih količina vode, zatiču se ovi sistemi i u maslinicima i voćarstvu uopće. Trake za kapanje u odraslim voćnjacima imaju ozbiljne nedostatke, jer pokrivaju mali dio površine zemlje, koji pripada korijenu. Ipak, i u tim slučajevima, u sušnom razdoblju, čine ozbiljnu pripomoć, kako ne bi dolazilo do većeg stresa.

Nečista voda začepljuje kapaljke

Protok vode na samoj kapaljki predstavlja mikrokanale, koji čine cijeli labirint, pa voda na kraju labirinta nailazi na naglo proširenje, kada se oslobađa kao krupna kapljica. Ova tehnološka rješenja zahtijevaju vrlo visoku razinu filtracije vode, jer se uska cjevčica lako zaštopa. Ovome segmentu kod nas se ne pridaje potreban značaj, pa je učestalo manje ili veće začepljenje kapaljki.

Obični mrežasti filtar djelomično rješava ovaj problem, samo kod vode iz gradskog vodovoda. Koriste li se vode stajačice, pa i rijeke i jezera, čak i obični bunari, nerijetko su tamo prisutne alge, nevidljive prostim okom, ali naknadno su posljedice vidljive i teško popravljive. To zahtjeva ugradnju pješčanih filtara, što nije jeftino i koristi se u profesionalnoj proizvodnji.

Posebni problem je nepoznavanje osnovnih karakteristika drip crijeva, što izaziva oštećenja, a ona nastaju najčešće uslijed nekontroliranog, povećanog tlaka. Niti najtanje, najjeftinije jednogodišnje crijevo od 5 milla, neće puknuti na idealnom tlaku od 0,4 bara. Za to je potreban mjerač pritiska ugrađen u sustav cijevi, ili u najmanju ruku ozbiljno iskustvo, pa do pucanja neće doći.

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

 

Previous slide
Next slide