SVJETSKE SORTE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Prema bazi podataka FAO organizacije, postoji 79 nacionalnih kolekcija u 29 država, a prema nekim autorima u svijetu postoji preko 2600 sorti maslina.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!