Priprema terena za sadnju maslina

O pripremi terena za sadnju maslina u unutrašnjosti, koja se može izvesti na dva osnovna načina, piše naš hercegovački suradnik mr.sc. Branko Rogić. U zadnjih

Više »

Savjeti | Sadnja od A do Z

Vrijeme je sadnje maslina pa smo u ovome broju Maslinara zavas pripremili poseban prilog u kojem su naši suradnici sabrali sva svoja iskustva i znanja

Više »