Temperatura u preradi ne smije prijeći 27 C

Tijekom cijelog procesa proizvodnje temperatura u bilo kojem trenutku ne smije prijeći 27 C i tada govorimo o hladnoj preradi. Pri tome se misli i na temperaturu dodane vode i na temperaturu maslinovog tijesta. Pojam ‘hladnog prešanja’ može se upotrijebiti samo kod postupka hidrauličkog prešanja, te ako je zadovoljena preporučena temperatura. Senzorsko svojstvo podgrijano je rezultat produženog zagrijavanja u procesu prerade, ako postoje nekontrolirani temperaturni uvjeti za vrijeme miješenja paste.

 

Više u novom broju Maslinara, br. 60.

Previous
Next
Previous
Next