TORA BLUE – Nova pomoć maslinarima u suzbijanju paunovog oka

Ove smo godine predstavili novu liniju specijalnih gnojiva, koja će maslinari prepoznati po nazivu TORA.  Proizvodi programa TORA posebno su formulirani da u maslinicima djeluju protiv stresa nastalog zbog suše, mraza ili sličnih nepogoda, ali i da osiguraju siguran i stalan prinos, manje štete od bolesti – posebice paunovog oka.

TORA BLUE je novo specijalno gnojivo koje je prilagođeno primjeni u maslinicima, posebno na položajima u Dalmaciji i Istri gdje je izražena pojava paunovog oka. TORA BLUE ima izraženo djelovanje protiv paunovog oka, dok istovremeno osigurava lako dostupna hranjiva, prvenstveno fosfor i kalij.  TORA BLUE donosi kombinaciju kompleksnog bakra i fosfita, namijenjena stimuliranju rasta kao i smanjenju zaraze biljnim bolestima. Biostimulativno djelovanje fosfita temelji se na stimulaciji proizvodnje biljnih hormona kao i pojačanoj pretvorbi anorganskog u organski dušik. Rezultat ovih bioloških procesa je jačanje biljke, otpornost na sušu, bolesti i bolja asimilacija dušika. TORA BLUE donosi maslinarima mogućnost prihrane fosforom i kalijem kroz cijelu sezonu, bez obzira na osnovnu gnojidbu NPK gnojivima. Pozitivna strana ove folijarne prihrane je i prihvatljiva cijena TORA BLUE specijalnog gnojiva.

Pored ovog iznimno važnog biostimulativnog učinka, proizvod aktivira obrambeni sustav biljaka (SAR systemic acquired resistance).  Biljke tretirane  TORA MICRO BLUE proizvodom pokazuju visoku otpornost prema patogenim organizmima te gljivičnim i bakterijskim bolestima. Sinergija kompleksnog bakra i slobodnih fosfitnih iona, kao i kalija, idealno je rješenje za folijarne tretmane maslina u vrijeme intenzivnog rasta i u uvjetima infekcija.

TORA BLUE je posebno uravnoteženo gnojivo koje djeluje na rodni potencijal maslina, povećava udio rodnih pupova na maslini i u konačnici daje veći prinos maslina. Pravilnom prihranom specijalnim gnojivima TORA osiguravamo da maslina maksimalno iskoristi svoj potencijal i da u svakoj sezoni daje najveći mogući broj oplođenih cvjetnih pupova.

Folijarno gnojivo TORA BLUE odlično se miješa sa svim sredstvima za zaštitu bilja, pa ga maslinari mogu koristiti uz sve insekticide, fungicide ili druga folijarna gnojiva. TORA BLUE se koristi u količini od 200 ml na 100 litara vode kod prskanja atomizerima, odnosno 80 ml na 15 litara vode kod korištenja motornih leđnih prskalica.

TORA BLUE brzo ulazi u biljku i odmah se iskorištava. Za maslinarstvo je važno da sadrži elemente koji su važni za razvoj i rodnost maslina kroz cijelu sezonu. Ova kombinacija je idealna za sve maslinare, jer im jednim tretmanom osigurava hranjiva koja maslina na drugi način teže usvaja, a istovremeno povećava otpornost masline na paunovo oko.

dipl.ing.agr. Igor Gomezelj MBA

Previous slide
Next slide