TORA gnojiva | Najvažniji elementi za pravilnu ishranu maslina

U 2022. godini na tržište dolazi nova linija folijarnih i fertigacijskih gnojiva, namijenjenih pravilnoj ishrani maslina kroz cijelu sezonu. Proizvodi izraženog biokatalitičkog djelovanja primjenjivi su u svim fazama rasta i razvoja masline. Pored biostimulativnog učinka odlikuje ih i sposobnost neutraliziranja ili smanjenja stresa nastalog zbog suše, mraza ili sličnih nepogoda.

Ova su folijarna i fertigacijska gnojiva izvrsna pomoć maslinarima da osiguraju siguran i stalan prinos, manje štete od bolesti i nepovoljnih uvjeta.
Posebno ističemo TORA STAGE SET, specijalno gnojivo kao bioaktivna kombinacija bora i aminokiselina za bolju cvatnju i oplodnju maslina. TORA SET je posebno uravnoteženo gnojivo koje regulira redovitu rodnost masline, povećava udio rodnih pupova na maslini, osigurava
bolju cvatnju, oplodnju i u konačnici daje veći prinos maslina. Folijarno gnojivo TORA SET odlično se miješa sa svim sredstvima za zaštitu bilja, pa ga maslinari mogu koristiti uz sve insekticide, fungicide ili druga folijarna gnojiva.

TORA VITA FUSION je biostimulator nove generacije koji povećava prinos maslina, ali i smanjuje štete od mraza, suše i biljnih bolesti, posebice paunovog oka. TORA VITA FUSION je bioaktivno folijarno gnojivo, na bazi kompleksa enzimski fermentiranih oceanskih algi i slobodnih aminokiselina biljnog podrijetla. TORA VITA FUSION je za razliku od većine sličnih gnojiva (na bazi ekstrakta algi), kompatibilan s gotovo svim vrstama drugih folijarnih gnojiva, uključujući i
kalcijeva (Ca) gnojiva, te sredstvima za zaštitu bilja, koja je nemoguće primijeniti s gnojivima na bazi alkalnih ekstrakata algi. TORA VITA FUSION se koristi u kombinaciji sa svim sredstvima za zaštitu bilja, bakrenim fungicidima i drugim folijarnim gnojivima.

TORA MICRO BLUE je specijalni proizvod koji predstavlja sistemični kompleks aktivnog djelovanja protiv biljnih bolesti, primjerice paunovog oka. Primjenom TORA MICRO BLUE proizvoda smanjuje se zaraza paunovim okom, povećava se otpornost masline na loše uvijete, potiče rast i razvoj novih izboja i obnavljanje krošnje. TORA MICRO BLUE ima izraženo biostimulativno djelovanje, koje pozitivno utječe na primanje hranjiva u masliniku i bolju
ishranjenost biljke. Pored biostimulativnog učinka, TORA MICRO BLUE aktivira obrambeni sustav biljke (SAR – systemic acquired resistance), tako da stabla maslina tretirana TORA MICRO BLUE proizvodom imaju povećanu otpornost na bolesti, uključujući paunovo oko i rak masline.

Sponzorirani članak

Iz  novog broja časopisa Maslinar

Naručite časopis

Previous slide
Next slide